OLYMPUS On-Demand Library
Add to Watch

Kỹ thuật nội soi siêu âm tiêu chuẩn

Tổng hợp các đường quét

Các đường quét nội soi siêu âm đầu dò convex tiêu chuẩn được liệt kê như bên dưới.

Tiếp cận qua dạ dày (Đường ĐM chủ)

Tiếp cận qua dạ dày (Đường ĐM chủ)

Tiếp cận qua dạ dày (Đường TM cửa)

Tiếp cận qua dạ dày (Đường TM cửa)

Tiếp cận qua hành tá tràng

Tiếp cận qua hành tá tràng

Tiếp cận qua tá tràng

Tiếp cận qua tá tràng

Giải phẫu xung quanh thực quản

Thao tác của bác sĩ nội soi siêu âm, bộ phận điều khiển và xoay ống soi

Khi sử dụng nội soi siêu âm đầu dò convex để quan sát cơ quan đích, thao tác xoay ống soi rất quan trọng. Trong tài liệu này, xoay ống soi sang phải được gọi là xoay theo chiều kim đồng hồ còn xoay ống soi sang trái được gọi là xoay ngược chiều kim đồng hồ. Khi đầu dò hướng về phía lưng, nếu xoay ống soi theo chiều kim đồng hồ sẽ quan sát được bên trái của khoang bụng, còn xoay ống soi ngược chiều kim đồng hồ sẽ quan sát được phía bên phải của khoang bụng.

Xoay theo chiều kim đồng hồ

Xoay theo chiều kim đồng hồ

Xoay ngược chiều kim đồng hồ

Xoay ngược chiều kim đồng hồ

Tương quan giữa ống soi và đối tượng cần quan sát

Khi đẩy ống soi vào, đối tượng cần quan sát sẽ di chuyển dần sang bên phải trên màn hình nội soi siêu âm.
Thêm vào đó, vì đầu dò được tích hợp ở phía gập lên trên của ống soi (UP angulation), do đó, đầu dò sẽ di chuyển tới gần mục tiêu quan sát hơn khi sử dụng nút “UP” và khi đó, đối tượng đang được quan sát sẽ di chuyển lên phần trên của màn hình nội soi siêu âm.

Thuật ngữ

Ao Aorta ĐM chủ SMV Superior Mesenteric Vein TM mạc treo tràng trên
IVC Inferior Vena Cava TM chủ dưới IMA Inferior Mesenteric Artery ĐM mạc treo tràng dưới
PV Portal Vein TM cửa GDA Gastroduodenal Artery ĐM vị tá tràng
UP Umbilical Portion Rốn Ph Head of the Pancreas Đầu tụy
CA Celiac Artery ĐM thân tạng Pn Neck of the Pancreas Cổ tụy
SA Splenic Artery ĐM lách Pb Body of the Pancreas Thân tụy
SV Splenic Vein TM lách Pt Tail of the Pancreas Đuôi tụy
CHA Common Hepatic Artery ĐM gan chung MPD Main Pancreatic Duct Ống tụy chính
PHA Proper Hepatic Artery ĐM gan riêng BD Bile Duct Ống mật chủ
RHA Right Hepatic Artery ĐM gan phải GB Gallbladder Túi mật
LHV Left Hepatic Vein TM gan trái CHD Common Hepatic Duct Ống gan chung
SMA Superior Mesenteric Artery ĐM mạc treo tràng trên APW Aortopulmonary Window Cửa sổ phổi – chủ
Keyword
Content Type