OLYMPUS On-Demand Library
Add to Watch

Phiên bản 2: [Bởi Ủy ban về Kỹ thuật Nội soi siêu âm tiêu chuẩn đầu dò convex Nhật Bản (JC-SITE)]

Chủ tịch

Atsushi Irisawa, Dokkyo Medical University

Thành viên

Kazuo Hara, Aichi Cancer Center

Takao Itoi, Tokyo Medical University

Akio Katanuma, Teine Keijinkai Hospital

Masayuki Kitano, Wakayama Medical University Hospital

Yousuke Nakai, The University of Tokyo Hospital

Shomei Ryozawa, Saitama Medical University International Medical Center

Ichiro Yasuda, University of Toyama

Cố vấn

Yoshiki Hirooka, Nagoya University Hospital

Koji Matsuda, St. Marianna University Yokohama City Seibu Hospital

Taketo Yamaguchi, Chiba Cancer Center

Giám sát

Mitsuhiro Kida, Kitasato University Hospital

Kenji Yamao, Narita Memorial Hospital

Phiên bản 1: [Bởi hội đồng chuẩn hóa nội soi siêu âm chọc hút kim nhỏ EUS-FNA] (Cơ quan trực thuộc tại thời điểm đó)

Chủ tịch Kenji Yamao, Aichi Cancer Center Central Hospital
Ủy viên

Yoshiki Hirooka, Nagoya University

Hiroyuki Inoue, Aichi Cancer Center Central Hospital

Atsushi Irisawa, Fukushima Medical University

Mitsuhiro Kida, Kitasato University East Hospital

Koji Matsuda, Jikei University Aoto Hospital

Shomei Ryozawa, Yamaguchi University

Giám sát

Akio Katanuma, Teine Keijinkai Hospital

Masayuki Kitano, Kindai University

Tatsuya Nagakawa, Sapporo-Kosei General Hospital

Soji Ozawa, Fujita Health University

Takehito Yamaguchi, Chiba University

Ichiro Yasuda, Gifu University

Cố vấn Teruo Kozu, Chiba University

Dịch sang Tiếng Việt: TS. BS. Hồ Đăng Quý Dũng (Bệnh Viện Chợ Rẫy)

*(Sắp xếp theo bảng chữ cái)

Content Type